Chính sách bảo mật

Chào mừng anh em đến với trang web của chúng tôi http://tructiep-cakhia.com. Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của người dùng. Trong phần này, chúng tôi giải thích việc thu thập từ khách truy cập, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và chia sẻ với ai.

Bình luận

Khi bạn để lại bình luận trên trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập các dữ liệu bạn cung cấp trong biểu mẫu bình luận, bao gồm tên của bạn, địa chỉ email và trang web (nếu bạn cung cấp). Chúng tôi cũng thu thập địa chỉ IP của bạn và chuỗi user agent trình duyệt để giúp chúng tôi phát hiện và ngăn chặn spam.

Một chuỗi được ẩn danh hóa được tạo ra từ địa chỉ email của bạn có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem liệu bạn có sử dụng Gravatar không. Nếu bạn có tài khoản Gravatar, hình ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị cho công chúng trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Media

Nếu bạn tải lên hình ảnh lên trang web của chúng tôi, hãy tránh tải lên các hình ảnh có dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS). Khách truy cập trên trang web của chúng tôi có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Khi bạn để lại một bình luận trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lựa lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn trong cookies. Những cookies này để tiện cho bạn để bạn không phải điền lại thông tin của bạn khi bạn để lại bình luận khác. Những cookies này sẽ được lưu trữ trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng đặt nhiều cookies để lưu thông tin đăng nhập của bạn và lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookies đăng nhập sẽ tồn tại trong hai ngày và cookies lựa chọn màn hình sẽ tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Remember Me”, đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookies đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm bất kỳ dữ liệu cá nhân nào và chỉ đơn giản là chỉ ra ID bài viết của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó hết hạn sau một ngày.

Nội dung nhúng từ các trang web khác

Các bài viết trên trang web của chúng tôi có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.) từ các trang web khác. Nội dung nhúng từ các trang web khác hoạt động hoàn toàn giống như khi khách truy cập đã truy cập vào trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookies, nhúng theo dõi bên thứ ba bổ sung và theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai?

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ những trường hợp bắt buộc pháp luật hoặc cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại mật khẩu.

Thời gian lưu trữ dữ liệu của bạn

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được lưu trữ vô thời hạn. Điều này giúp chúng tôi nhận ra và phê duyệt các bình luận theo dõi sau tự động thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi, chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào (trừ khi họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Quyền của bạn đối với dữ liệu của bạn

Nếu bạn có tài khoản trên trang web của chúng tôi hoặc để lại bình luận, bạn có thể yêu cầu nhận một tệp xuất khẩu về dữ liệu cá nhân chúng tôi giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi bắt buộc phải giữ cho mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Đọc thêm tài liệu để hiểu hơn về cách hoạt động của chúng tôi:

Về chúng tôi: https://tructiep-cakhia.com/gioi-thieu/

Liên hệ: https://tructiep-cakhia.com/lien-he/

Tác giả: https://tructiep-cakhia.com/tac-gia/

Điều khoản sử dụng: https://tructiep-cakhia.com/dieu-khoan-su-dung/