Danh mục Blog

Ellen Trúc Ly và cái duyên với KQBD VC

Ellen Trúc Ly và cái duyên với KQBD VC

Theo nguồn từ KQBD.VC, Ellen Trúc Ly – Nữ CEO của trang đã tự gây dựng trang từ công sức của bản thân. Cô thành lập Website vì tin rằng bản thân có duyên với lĩnh vực thể thao, bóng…